Ý NGHĨA, GIÁ TRỊ VĂN HÓA NHÀ TRƯỜNG (VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG)

Văn hóa học đường (văn hóa nhà trường) cũng có những thuộc tính chung với văn hóa tổ chức, song văn hóa nhà trường còn có nét đặc trưng khác biệt làm thành (mô thức) sắc thái văn hóa riêng

Tự soi, tự sửa, tự thấy “điểm mù” đối với người lãnh đạo, quản lý
CHIA SẺ ĐÔI ĐIỀU SUY NGẪM CÓ ÍCH CHO CUỘC SỐNG “NÓI VỀ TRÍ HUỆ TRONG ..
Chia sẻ đôi điều suy ngẫm có ích cho cuộc sống “nói về tâm - tính ..
Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo, dự án khởi nghiệp học sinh, sinh viên ..

Ngày 22/6/2022 khoa Kế toán – Quản trị kinh doanh tổ chức cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo, dự án khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp” Khoa Kế toán – Quản trị kinh doanh Năm học

Đại hội Đảng, Chi bộ Hành Chính - Quản Trị lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 ..
Đại hội Đảng, Chi bộ Đào tạo lần thứ VIIII, nhiệm kỳ 2022 – 2025
Đại hội Đảng Chi bộ Công tác học sinh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 –
 VIDEO CLIP
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu ..
 ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN