Ý NGHĨA, GIÁ TRỊ VĂN HÓA NHÀ TRƯỜNG (VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG)

Văn hóa học đường (văn hóa nhà trường) cũng có những thuộc tính chung với văn hóa tổ chức, song văn hóa nhà trường còn có nét đặc trưng khác biệt làm thành (mô thức) sắc thái văn hóa riêng

Tự soi, tự sửa, tự thấy “điểm mù” đối với người lãnh đạo, quản lý
CHIA SẺ ĐÔI ĐIỀU SUY NGẪM CÓ ÍCH CHO CUỘC SỐNG “NÓI VỀ TRÍ HUỆ TRONG ..
Chia sẻ đôi điều suy ngẫm có ích cho cuộc sống “nói về tâm - tính ..
Hội nghị tổng kết công tác khoa học - công nghệ năm 2021 và ..

Ngày 24/01/2022, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu Hội thảo khoa học chủ đề: “Giải pháp đổi mới hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Bạc Liêu”

Học sinh - Sinh viên nhà trường đạt học sinh 3 rèn luyện và sinh viên ..
BTEC: 6 nhiệm vụ trong công tác tuyển sinh năm 2022
BTEC: Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh năm 2021
 VIDEO CLIP
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu ..
 ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN