Căn cứ nội dung cuộc họp giao ban ngày 6/9/2021. Sau khi nghe đại diện khối chuyên môn và khối gián tiếp báo cáo thực hiện nhiệm vụ trong tháng 8 và kế hoạch thực hiện trong tháng 9/2021. Thầy Trần Công Chánh - Hiệu trưởng nhà trường, chủ tọa cuộc họp thống nhất cao với nội dung báo cáo và kết luận chỉ đạo một số nội dung chính cần tập trung như sau:  

I. Tình hình chung.

Theo nhận định của các cơ quan chức năng phòng, chống dịch COVID-19 hiện nay diễn biến rất phức tạp, đề nghị cán bộ, viên chức người lao động, học sinh, sinh viên thực hiện tốt các khuyến cáo quy định của ngành y tế. Tuyệt đối hạn chế mức thấp nhất không để xảy ra lây nhiễm làm ảnh hưởng đến hoạt động của Nhà trường.

Các đơn vị phòng, khoa, trung tâm thường xuyên nắm bắt thông tin kịp thời các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về tình hình phòng, chống dịch COVID-19. Chủ động thích ứng trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội điều chỉnh kế hoạch thực hiện theo từng lĩnh vực chuyên môn, công tác.

II. Khối chuyên môn.

1. Công tác tuyển sinh tăng cường hơn nữa tối đa phương tiện truyền thanh, truyền hình các huyện trong tỉnh và chia sẻ qua các trang mạng xã hội zalo, fabook....tăng cường công tác quản lý đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện tuyển sinh theo kế hoạch cá nhân đã đăng ký; ban thường trực tuyển sinh bố trí cán bộ quản lý tham gia vào zalo của nhóm tuyển sinh kịp thời nắm bắt tình hình thực tế của từng cá nhân và của nhóm, trên cơ sở đó đề xuất biện pháp xử lý những trường hợp không tích cực thực hiện; đồng thời phát hiện biểu dương kịp thời nhân tốt tích cực.

2. Liên hệ, với Trung tâm GDNN – GDTX và trường THCS, THPT nắm bắt dữ liệu danh sách học sinh mới tuyển vào lớp 10 triển khai mô hình dạy nghề cho các học sinh đã tốt nghiệp THCS của trường đang theo học THPT học tại trường THCS. Liên hệ làm việc trực tuyến với một số trường THCS trên địa bàn Phường Nhà Mát, các xã lân cận triển khai tuyển sinh lớp trung cấp nuôi trồng thủy sản theo đơn đặt hàng của Tập đoàn Việt – Úc. (Ban tư vấn tuyển sinh và các phòng có liên quan phối hợp thực hiện).

3. Rà soát biên chế các lớp đến thời điểm có mặt theo thực tế hiện có, tổ chức thực hiện phương pháp dạy trực tuyến, dạy học từ xa đối với các lớp ngoài trường. Các lớp tại trường nếu khoa nào đã chuẩn bị tốt hồ sơ chuyên môn dạy học trực tuyến thì tổ chức thực hiện ngay trong tháng 9. Đến hết tháng 9/2021 mà chưa thể tập trung học trực tiếp tại trường được thì tổ chức dạy học trực tuyến kết hợp dạy học từ xa có hướng dẫn từ đầu tháng 10/2021.

4. Tiến hành đổi mới hình thức đào tạo từ truyền thống sang hình thức dạy trực tuyến kết hợp dạy học từ xa. Tiếp tục tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo và HSSV về ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học trực tuyến. Các khoa ứng dụng công nghệ thông tin thông báo và gửi lịch học cho tất cả HSSV khóa cũ và giáo viên để chủ động thực hiện.

5. Trong quá trình tổ chức thực hiện, giảng viên cần chủ động, linh hoạt lựa chọn hình thức tổ chức dạy học cho phù hợp. Có thể lựa chọn một trong các hình thức dạy trực tuyến qua youtube, qua nhóm zalo, messenger, facebook, email… Tùy vào điều kiện mà có thể áp dụng linh hoạt các cấp độ tổ chức dạy học trực tuyến kết hợp dạy học từ xa. Cán bộ quản lý phòng khoa tham gia vào các nhóm zalo của lớp thực hiện dạy học trực tuyến để nắm bắt, theo dõi tình hình dạy học thực tế.

6. Công tác kiểm định các nhóm điều chỉnh báo cáo theo ý kiến chuyên gia, đồng thời bổ sung, hoàn tất hồ sơ minh chứng; chuyển báo cáo cho phòng Khảo thí và bảo đảm chất lượng hoàn thiện; xây dựng các quy trình bổ sung theo yêu cầu bảo đảm chất lượng, thông qua hội đồng nhà trường. (Thực hiện xong tự đánh giá quý IV/2021); đồng thời các nhóm tiếp tục thực hiện các nội dung theo kế hoạch đánh giá ngoài chương trình đào tạo nghề trọng điểm: Nuôi trồng thủy sản; Thú y. Đặc biệt xây dựng quy trình kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trực tuyến (bổ sung vào Quy chế đào tạo trực tuyến, đào tạo từ xa). Thường xuyên kiểm tra hồ sơ chuyên môn giảng dạy năm học mới (trước hết là hồ sơ giảng viên đang giảng dạy và chuẩn bị giảng dạy đầu năm học). Tiếp tục cung cấp các hồ sơ chuyên môn có liên quan theo yêu cầu phục vụ công tác kiểm định chất lượng.

7. Tổ chức nghiệm thu chương trình liên thông các ngành trung cấp lên cao đẳng đối với những nghề: Kế toán; Tin học; Nuôi trồng thủy sản; Thú y; nghiệm thu chương trình, đề tài, sáng kiến kinh nghiệm năm học 2020 - 2021 (dời lại do tình hình dịch bệnh phải thực hiện giãn cách). Phát triển chương trình đào tạo mới đáp ứng nhu cầu học tập cộng đồng, loại bỏ ngành nghề cũ, lạc hậu; tổ chức cho nhà giáo tham gia học tập chuyển đổi phù hợp với yêu cầu thực tế. (Phòng Đào tạo chủ trì phối hợp tham mưu thực hiện)

8. Phòng Công tác học sinh phối hợp, rà soát giáo nắm danh sách HSSV sát thực tế; giảng viên chủ nhiệm nhắc nhở HSSV theo dõi lịch học và động viên theo học đầy đủ. Giảng viên bộ môn cần theo dõi quản lý HSSV, tạo môi trường học tập thân thiện và tăng cường sự tương tác, kết nối thông tin với HSSV; hướng dẫn HSSV tự học, giao nhiệm vụ, thu nhận sản phẩm học tập, đánh giá kết quả học tập của HSSV. Báo cáo kịp thời cho khoa về tinh hình chuyên cần và tình hình học tập của lớp. Chủ động phối hợp các khoa phối hợp chuẩn bị kế hoạch, nội dung đón HSSV khóa mới và tổ chức sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh, sinh viên khóa mới (2021), đầu năm học cho học sinh, sinh viên các khóa cũ, theo tinh thần công văn số 1476/TCGDNN-NG ngày 09/7/2021 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp “V/v hướng dẫn bồi dưỡng tập huấn chính trị hè năm 2021 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên” (nếu điều kiện cho phép).

9. Đội ngũ giảng viên nhanh chóng chuẩn bị hồ sơ chuyên môn, hồ sơ dạy học trực tuyến kết hợp dạy học từ xa bao gồm: Kế hoạch dạy học trực tuyến mô đun, môn học; slide bài giảng bằng sơ đồ; tài liệu tóm tắt nội dung mô đun, môn học; đề cương giới hạn trọng tâm ôn tập thi kết thúc mô đun, môn học để phổ biến cho HSSV biết để thực hiện; (lưu ý: các hồ sơ này phải được thông qua khoa và nhà trường thẩm định để thực hiện). Đồng thời xây dựng kế hoạch cá nhân (kế hoạch giảng dạy, kế hoạch nâng cao kỹ năng nghề, kế hoạch NCKH, biên soạn giáo trình, ngân hàng đề thi; kế hoạch học tập nâng cao kỹ năng nghề (kế hoạch học tập thực tế). Bám sát kế hoạch tuyển sinh để thực hiện có kết quả tích cực. Tiếp tục cung cấp các hồ sơ chuyên môn có liên quan theo yêu cầu phục vụ công tác kiểm định chất lượng. Giảng viên dự thi, tiếp tục luyện tập tham gia Hội giảng nhà giáo GDNN cấp tỉnh để sẵn sàng tham gia đạt kết quả tốt khi có thông báo mới của Ban Tổ chức.

10. Nhanh chóng ban hành Quy chế đào tạo trực tuyến, đào tạo từ xa (cụ thể hình thức tổ chức, quản lý, hồ sơ giảng dạy, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập,...). Hoàn thiện văn bản quản lý hoạt động đào tạo: Quy định về chế độ nhà giáo năm học 2021-2022; Quy chế nghiên cứu khoa học; Quy định về học tập nâng cao kỹ năng nghề; Quy chế đánh giá năng lực nhà giáo (các văn bản dự thảo thông qua tại hội nghị viên chức năm học 2021-2022). Ban hành bổ sung Quy chế đào tạo theo phương thức niên chế và Quy chế đào tạo theo phương thức mô đun.

11. Các phòng, khoa khối chuyên môn bám sát hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng xây dựng các kế hoạch có liên quan để thực hiện và có hồ sơ minh chứng phục vụ công tác kiểm định chất lượng.

12. Tham gia xây dựng và lấy ý kiến đóng góp các văn bản có liên quan thông qua Hội nghị viên chức năm học 2021-2022 (dự kiến khoảng giữa tháng 10/2021). Thông qua Hội đồng kết quả xét tốt nghiệp cho sinh viên của 02 ngành cao đẳng Kế Toán và NTTS Đại Học Bạc Liêu chuyển qua.

13. Khối chuyên môn chủ động thời gian tổ chức sinh hoạt Hội đồng Khoa học sư phạm 8 giờ  ngày 20 tháng 9 năm 2021 (tùy vào tình hình để tổ chức trực tiếp hay trực tuyến).

14. Phòng Khảo thí – BĐCL phối hợp Phòng Tổ chức - Hành chính xây dựng danh mục hồ sơ năm học 2021 – 2022, trình lãnh đạo ra quyết định ban hành để thực hiện.

III. Khối Gián tiếp

1. Kiện toàn, sắp xếp công tác cán bộ phòng, khoa viên chức nhà giáo theo quy định. Đồng thời rà soát phân tích lại vị trí việc làm cụ thể; rà soát nhà giáo còn thiếu tiêu chuẩn lập danh sách đào tạo bồi dưỡng bổ sung hoàn thiện chức danh nhà giáo thông qua tại hôi nghị VC đầu năm. (giao Bà Nguyễn Thị Kim Thi – PHT, chủ trì chỉ đạo phòng TC-HC thực hiện).

2. Tham mưu Hiệu trưởng ban hành quyết định Ban Tổ chức và các tiểu ban phục vụ hội nghị viên chức và kế hoạch khai giảng năm học mới 2021-2022. Trong đó, các đơn xây dựng dự thảo ban hành các văn bản nguyên tắc, quản lý nhà trường năm học mới 2021-2022 gắn với tiêu chí, tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng, phân công cá nhân chịu trách nhiệm các hoạt động, tổ chức lập hồ sơ thông qua tại hội nghị viên chức. (Phòng TC-HC chủ trì phối hợp phòng Đào tạo, phòng Khảo thí thực hiện)

3. Các đơn vị hoàn chỉnh đề án đổi tên khoa, sáp nhập phòng. Sau khi thủ tục thành lập Hội đồng trường, đề án sáp nhập trường VHNT hoàn tất tiến hành triển khai sáp nhập. Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế thực hiện đề án tự chủ tài chính giai đoạn 2022-2025 theo Nghị định 61; quy định công tác đánh giá cán bộ, viên chức người lao động theo vị trí việc làm, theo bảng phân tích công việc, kế hoạch cá nhân (giao Bà Nguyễn Thị Kim Thi PHT, chủ trì, chỉ đạo thực hiện).

4. Tổ chức khảo sát thực tế cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật hiệu hữu khu giảng dạy tham mưu, đề xuất Hiệu trưởng kế hoạch cải tạo, sửa chữa đáp ứng kịp thời cho năm học mới; đồng thời hoàn thiện đề án khai thác tài sản công. Chủ động công việc hết giãn cách xã hội triển khai thực hiện các dự án sản xuất, chăn nuôi tại trung tâm TN-SX; mời thầu sửa chữa khối nhà làm việc trung tâm. Các hạng mục phát sinh tại ngôi trường mới thường xuyên liên hệ, đôn đốc tiến độ thực hiện, nhất là hạng mục đổ đất, di dời cây xanh, thảm cỏ và hoàn thiện các hạng mục còn lại. (giao Bà Nguyễn Thị Kim Thi, PHT chủ trì, chỉ đạo thực hiện).

5. Phối hợp với các đơn vị có liên quan khảo sát mua sắm trang thiết bị, dụng cụ, máy móc, trang thiết bị, nâng cấp phần mềm quản lý, phần mềm dạy học, phòng làm việc, phòng dạy học trực tuyến; kịp thời đáp ứng cho việc đổi mới hình thức đào tạo từ truyền thống sang hình thức dạy trực tuyến kết hợp dạy học từ xa và làm việc chung của toàn trường.

6. Chủ động chuẩn bị các điều kiện khai giảng năm học mới bằng các hình thức: Trực tiếp, trực tuyến hoặc phân bổ đại biểu tham dự.

7. Tổng hợp danh mục tài sản đề nghị thanh lý, danh mục tài sản di dời về cơ sở mới. (Phòng Tổ chức - Hành chính, phòng Kế hoạch Tài chính phối hợp các đơn vị thực hiện)

8. Đoàn thể phát động đợt cao điểm đăng ký thi đua, công trình phần việc cụ thể thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn như: tư vấn tuyển sinh, hoạt động dạy học, hoạt động phục vụ điều kiện dạy học…tạo sinh khí cho năm học mới 2021-2022 đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

- Công tác hội ý tuần, giao ban tháng đề nghị các đơn vị duy trì chế độ hội, họp thường xuyên.

+ Đối với khối chuyên môn: giao Thầy Phạm Mạnh Cường - PHT phụ trách

+ Đối với khối gián tiếp: giao Đ/c Nguyễn Thị Kim Thi - PHT phụ trách

Trên đây là ý kiến Kết luận chỉ đạo của Thầy Trần Công Chánh Hiệu trưởng nhà trường về những nội dung công việc trọng tâm tại cuộc họp giao ban tháng 9/2021, các nội dụng khác được Chủ tọa và Ban Giám hiệu thống nhất chỉ đạo trực tiếp đề nghị các đơn vị tiến hành thực hiện và báo cáo kết quả tại cuộc họp giao ban tháng 10/2021./.

File đính kèm: THONG BAO KET LUAN CUOC HOP GIAO BAN THANG 9 NAM 2021.pdf