Hội đồng Khoa học nghiệm thu sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường gồm các thành viên:

1). NGƯT.TS Trần Công Chánh – Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng

2). ThS. Phạm Mạnh Cường – Phó Hiệu trưởng – Phó chủ tịch Hội đồng.

3). ThS. Châu Minh Hiền – TP Đào tạo – Thư ký Hội đồng.

4). ThS. Trần Văn Út Chính – TK Cơ bản – Luật và Nghiệp vụ - Thư ký Hội đồng.

5). Các phản biện là cán bộ quản lý, giảng viên của trường.

Trên tinh thần làm việc khách quan, khoa học, có trách nhiệm và trí tuệ Hội đồng Khoa học nghiệm thu đã đánh giá cao tính mới, khả thi và hiệu quả ứng dụng của 6 sáng kiến kinh nghiệm và 2 đề tài nghiên cứu khoa.

* 2 đề tài nghiên cứu khoa học:

1. Xác định tỷ lệ các loại súc sản phẩm có hàn the trên thị trường Thành phố Bạc Liêu

2. Biện pháp tổ chức dạy học trực tuyến đối với giảng viên bộ môn CNTT tại khoa Cơ bản – Luật và nghiệp vụ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu trong giai đoạn hiện nay.

* 6 sáng kiến kinh nghiệm:

1. Kinh nghiệm giảng dạy môn giáo dục chính trị cho học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu

2. Giải pháp cải tiến công tác văn phòng tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu

3. Sử dụng phần mềm SUPPORT SCHOOL giảng dạy các mô đun ngành Tin học ứng dụng tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu

4. Cách trình bày các thành phần thể thức chung của văn bản hành chính trên máy vi tính

5. Vận dụng thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/20214 của Chính phủ, giai đoạn 2015- 2021 tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu

6. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cố vấn học tập tại Khoa Nông nghiệp - Thủy sản Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu

Đồng thời, Hội đồng Khoa học cũng đóng góp các ý kiến khoa học giúp cho các tác giả hoàn thiện hơn.

Một số hình ảnh: