Ngày 25/03/2022, chi đoàn cán bộ giáo viên Đại hội Đại hội đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  nhiệm kỳ 2022 – 202. Đây là một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng đối với công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu nói chung và của chi đoàn cán bộ giáo viên nói riêng; là dịp để đoàn viên thanh niên tập trung trí tuệ, đoàn kết để bầu cử Ban chấp hành Liên Chi đoàn mới có đủ năng lực để giúp Chi đoàn ngày càng vững mạnh toàn diện.

       Sau khi lắng nghe báo cáo tổng kết và các ý kiến của đại biểu, đồng chí Hà Văn Phục  - Bí thư Đoàn Trường CĐ KT-KT Bạc Liêu đã ghi nhận sự nỗ lực, tích cực và nhiệt huyết của tập thể đoàn viên chi Đoàn, đồng thời nhiệt liệt biểu dương những đóng góp tích cực của chi Đoàn trong công tác Đoàn năm học vừa qua.

       Đại hội chi đoàn cán bộ giáo viên là dịp để Chi đoàn nhìn nhận, đánh giá lại những mặt đạt được và các điểm còn hạn chế của nhiệm kỳ 2019-2022, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2022-2024.  Đai hội đã bầu ra Ban chấp hành mới gồm 03 thành viên, đồng chí Nguyễn Bích Đầm được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư.

       Sau khi lắng nghe báo cáo tổng kết và các ý kiến của đại biểu, đồng chí Hà Văn Phục  - Bí thư Đoàn Trường CĐ KT-KT Bạc Liêu đã ghi nhận sự nỗ lực, tích cực và nhiệt huyết của tập thể đoàn viên chi Đoàn, đồng thời nhiệt liệt biểu dương những đóng góp tích cực của chi Đoàn trong công tác Đoàn năm học vừa qua.

       Đại hội chi đoàn cán bộ giáo viên là dịp để Chi đoàn nhìn nhận, đánh giá lại những mặt đạt được và các điểm còn hạn chế của nhiệm kỳ 2019-2022, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2022-2024.  Đai hội đã bầu ra Ban chấp hành mới gồm 03 thành viên, đồng chí Nguyễn Bích Đầm được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư.