• LIÊN CHI KHOA NN - TS TRIỂN KHAI VIỆC KHAI BÁO Y TẾ TRÊN ỨNG DỤNG NCOVI ĐẾN ĐVTN VỚI HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN TRÊN ZALO NHÓM
LIÊN CHI KHOA NN - TS TRIỂN KHAI VIỆC KHAI BÁO Y TẾ TRÊN ỨNG DỤNG NCOVI ĐẾN ĐVTN VỚI HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN TRÊN ZALO NHÓM

Căn cứ vào Công văn số 4479- CV/TWDTN-VP ngày 26 tháng 03 năm 2020 về việc đẩy mạnh các biện pháp tham gia phòng chống dịch Covid-19 của Ban chấp hành Trung ương Đoàn;

Thưc hiện theo sự chỉ đạo của Đoàn trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu ngày 27/03/2020 Liên chi đoàn khoa NN - TS phối hợp với Khoa NN - TS triển khai đến tất cả Đoàn viện - Thanh niên về việc hướng dẫn khai báo y tế điện tử trên ứng dụng NCOVI.

Sau một ngày hướng dẫn ĐVTN khai báo với hình thức trực tuyến trên zalo nhóm hiện đã có 47/72 ĐVTN Liên chi Khoa NN - TS đã hoàn tất việc khai báo y tế trên ứng dụng NCOVI. Liên chi đoàn Khoa NN - TS quyết tâm trong thời gian nhanh nhất 100% ĐVTN Liên chi đoàn Khoa hoàn thành khai báo y tế trên ứng dụng NCOVI.

Liên chi đoàn khoa NN - TS nói riêng và Đoàn trường nói chung quyết tâm đồng lòng góp phần chung tay đẩy lùi dịch Covid-19./.

Hướng dẫn thay báo y tế trên ứng dụng NCOVI

BƯỚC 1

BƯỚC 2, BƯỚC 3

BƯỚC 4, BƯỚC 5

BƯỚC 6, BƯỚC 7

HOÀN TẤT

TIN LIÊN QUAN.